Retrogubin.pl szanuje Twoją prywatność i stara się zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych* nam powierzonych.

*Dane osobowe to wszelkie dane niezbędne  do identyfikacji osoby, w tym, między innymi, imię i nazwisko, adres lub inny adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe tej osoby. Należy również wspomnieć, że serwis internetowy retrogubin.pl nie ujawnia osobom obcym jakichkolwiek danych osobowych.

Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach firmy „Retro”.

Bezpieczeństwo
Niezależnie od tego, gdzie dane osobowe (retrogubin.pl), obietnice są przechowywane, podjęliśmy odpowiednie środki w celu ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

Prywatność dzieci
Ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci. Dlatego nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia.

Zgoda
Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.